Propozycje działań

Upowszechnianie rzetelnej wiedzy o ekosystemach leśnych, funkcjach lasu, zrównoważonej gospodarce leśnej oraz kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Działalność edukacyjna ma ogromne znaczenie dla lasów, leśników i całego społeczeństwa. Tylko zachowane w dobrej kondycji lasy będą mogły spełniać swoje funkcje dla obecnego i przyszłych pokoleń. Aby tak się stało, niezbędnie jest prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej – co ważne, rozumianej i akceptowanej przez społeczeństwo.

Obecne realia spowodowane pandemią koronawirusa i związane z nią regulacje wymusiły duże ograniczenie tradycyjnych form edukacji. Szczególnego znaczenia nabrały zajęcia edukacyjne prowadzone online. Dla części osób ten tryb prowadzenia zajęć stanowi zdecydowaną nowość.

Aby ułatwić sprostanie nowym wyzwaniom, przekazujemy zestaw scenariuszy zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych odbiorców. Przygotowane przez doświadczonych edukatorów leśnych scenariusze to gotowy materiał do przeprowadzenia interesujących zajęć edukacyjnych zgodnych, tam gdzie jest to uzasadnione, z obowiązującą podstawą programową. Scenariusze zostały skonstruowane z myślą o prowadzeniu zajęć przy wykorzystaniu ogólnodostępnych narzędzi i technologii informatycznych.

Scenariusze można wykorzystać jako gotowe rozwiązania lub potraktować je jako źródło inspiracji, a wybrany schemat zajęć zmodyfikować zgodnie z potrzebami, także z możliwością przeprowadzenia zajęć w tradycyjny sposób.

Życzymy udanych spotkań edukacyjnych w sieci i jak najszybszego, bezpiecznego powrotu do wszystkich

Skip to content