Jak obserwować zwierzęta

Justyna Haładaj, RDLP w Olsztynie

Jak obserwować zwierzęta? 

Odbiorcy: Seniorzy

Opis scenariusza

Koncepcja zajęć opiera się na ulubionych aktywnościach ludzi w wieku 60 +. Założeniem scenariusza jest nawiązanie do doświadczeń uczestników oraz wsparcie ich w rozwijaniu pasji, jak również wzmocnienie odpowiedzialnej postawy wobec natury. Dodatkowo, poprzez przekazanie zasad obowiązujących osoby przebywające w lesie, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób starszych odwiedzających las i tereny okołoleśne. Grupa uczestnicząca w zajęciach nie powinna przekroczyć 21 osób.

Czas trwania: 1 godzina i 15 minut

Można uwzględnić krótką przerwę pomiędzy I. a II. częścią pracy właściwej zgodnie ze scenariuszem.

Pytanie kluczowe

Jak dokonywać satysfakcjonujących obserwacji zwierząt różnych grup systematycznych
w sposób bezpieczny dla siebie i dla obserwowanych zwierząt?

Cele zajęć

Celem zajęć jest aktywizacja grup senioralnych do spędzania czasu na zewnątrz.

Uczestnik zapamiętuje informacje potrzebne do bezpiecznego i skutecznego przeprowadzania obserwacji przyrodniczych.

Uczestnik poznaje praktyczny wymiar ochrony różnorodności przyrodniczej oraz jej wpływ na jakość życia człowieka na przykładzie świata zwierząt.

Uczestnik wie jak zapewnić sobie i współtowarzyszom bezpieczeństwo podczas przebywania na terenach leśnych.

Metody i techniki

Wykład multimedialny, dyskusja, chmura słów.

Formy pracy

Praca zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne

Komputer z monitorem, kamerą i głośnikiem, zdjęcia, infografiki, prezentacja przedmiotów: lornetka, lupa, pojemnik na owady, odzież odpowiednia do obserwacji zwierząt, atlasy i klucze do rozpoznawania gatunków, nagrania filmowe i dźwiękowe, interaktywne quizy i łamigłówki.

Przebieg zajęć

I.    Wprowadzenie (10 minut)

1. Przywitanie uczestników zajęć, objaśnienie zasad i przebiegu zajęć (zasady używania kamer, mikrofonów oraz czatu, co zrobić kiedy nastąpi przerwanie połączenia).

2. Prowadząca/prowadzący zajęcia prosi uczestników, o napisanie swoich imion na czacie i pomachanie do kamery, w ten sposób uczestnicy zajęć poznają się również między sobą. Informuje, że właśnie w tym miejscu będą umieszczane wszystkie linki do  prezentowanych materiałów oraz aktywnych zadań. Zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach. Czas kiedy poszczególne grupy się logują można wykorzystać do swobodnej rozmowy, np. na temat ulubionych aktywności, częstotliwości bywania w lesie, zainteresowań itp.

3. Wstęp właściwy: przedstawienie  zalet przebywania w lesie  dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Podczas wstępu prowadzący informuje, że Lasy Państwowe mają pod opieką prawie 77% powierzchni wszystkich lasów w Polsce i zapewniają bezpłatny i powszechny dostęp do nich z zachowaniem zasad i ograniczeń zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Następnie nawiązanie do tego, że każdy z nas czerpie radość z przebywania w przyrodzie a najzwyklejszy spacer może zamienić się w niezwykłą przygodę jeśli będziemy uważnymi obserwatorami. Pytanie otwarte do uczestników “czy obserwują zwierzęta, czy bywają  w lesie ( może w parku , wśród łąk, ogródkach działkowych)?

5. Proponujemy udział w zabawie „Chmura słów” uczestnicy odpowiadają wirtualnie na pytanie: jakie zwierzęta obserwujesz najczęściej? Wyjaśniamy zasadę działania chmury słów (preferowana) lub wordwall lub aplikacja online wrodcloud, taxdeo.com.

6. Słowa wpisane najczęściej przez grupę będą większe w przedstawieniu graficznym “Chmury słów”

II. Praca właściwa (50 minut)

1. Na podstawie wyników z chmury słów zwracamy uwagę na różne grupy zwierząt: obserwować możemy nie tylko duże ssaki ale różne zwierzęta, począwszy od owadów, pajęczaków, przez płazy i gady po ptaki i ssaki te maleńkie jak mysz leśna po te największe jak żubry .

2. „W Polsce żyje ponad 35 tysięcy gatunków zwierząt, m.in. 3200 gatunków ślimaków lądowych, ok. 450 gatunków ptaków i powyżej 100 gatunków ssaków. Ponad 60% z nich, czyli 21 tysięcy gatunków, mieszka w lesie.”

3. Jako tło prowadzącego wyświetlają się zdjęcia różnych zwierząt z podpisem nazwy gatunkowej. Tło należy przygotować jako gotową karuzelę zdjęć (uwaga techniczna! zdjęcia nie mogą zmieniać się zbyt szybko). Proponowane gatunki to żuk leśny, przedstawicielka ważek, tygrzyk piaskowy, przedstawiciel kózkowatych, przedstawiciele motyli, trzmiele, winniczek, pomrów, zaskroniec, padalec, jaszczurka zwinka, jaskółki, drozdy, kruk, bociany, dzięcioły, myszołów, jastrząb, puszczyk, żuraw, zając, kuna, lis, borsuk, dzik, sarna , jeleń. Wybór zdjęć jest dowolny, ale powinien uwzględniać efektowne zdjęcia gatunków pospolitych z różnych poziomów systematycznych, gatunków dostępnych do obserwacji dla obserwatorów amatorów w wieku senioralnym, powinien też obrazować różnorodność biologiczną rodzimej fauny. Przy wyborze gatunków warto zwrócić uwagę nie tylko na najbardziej znane, sztandarowe przykłady zwierząt zamieszkujących tereny leśne, ale także na te, które możemy często obserwować w najbliższej okolicy naszego miejsca zamieszkania. Wiele gatunków ptaków, kiedyś charakterystycznych dla terenów leśnych, dziś coraz liczniej zamieszkuje obszary zurbanizowane. Dlatego warto zwrócić na nie uwagę, nauczyć się je rozpoznawać i chronić.

Część I (15 minut)

Prowadzący prosi uczestników, żeby na czacie napisali co sprawia im największą trudność podczas obserwowania zwierząt. Następnie w odniesieniu do wypowiedzi uczestników (i/lub tego co zostało napisane na czacie) przedstawia:

10 zielonych zasad obserwatora zwierząt

(szczegółowy opis w Załączniku 1)

 • Dobrze się przygotuj do wyprawy zadbaj o swój komfort.
 • Zabezpiecz się przed insektami i kleszczami.
 • Wybierz odpowiedni czas.
 • Zachowaj spokój i ciszę , wykaż się cierpliwością.
 • Bądź niewidoczny.
 • Bądź uważny, patrz w niebo i pod stopy.
 • Wytęż wszystkie zmysły.
 • Poznaj zwyczaje i zachowanie zwierząt.
 • Zostań tropicielem.
 • Zadbaj o ekwipunek.

Część II (25 minut)

(praca w grupach 10 minut, podsumowanie pracy w grupach 15 minut, po 5 minut na grupę)

Czy koniecznie trzeba iść do lasu ,żeby obserwować zwierzęta? Omówienie środowiska i możliwości obserwacji zwierząt np. w parku, na działce czy własnym balkonie czy trawniku.

Po takim wprowadzeniu dzielimy seniorów na trzy grupy (pokoje z automatycznym powrotem na forum) i prosimy , żeby wspólnie się zastanowili co mogą zrobić, żeby zwiększyć szansę na obserwację różnorodnych gatunków zwierząt w swoim najbliższym otoczeniu?

 • Grupa A Co mogę zrobić, żeby obserwować więcej owadów?
 • Grupa B Co mogę zrobić, żeby obserwować w swoim otoczeniu więcej ptaków?
 • Grupa C Co mogę zrobić, żeby w swoim otoczeniu obserwować więcej drobnych ssaków?

Wyjaśniamy, że wybrany przez grupę przedstawiciel omówi wyniki dyskusji, pomysły, wnioski na ogólnym forum. Podczas pracy w poszczególnych grupach (wirtualnych pokojach prowadzący może dołączyć by wesprzeć, grupę, ukierunkować dyskusję, przełamać impas).

Na czacie piszemy pytania dla wszystkich grup, aby każda z nich miała jasno określone zadanie i dobrze wiedziała nad czym pracuje.

Prezentacja wyników dyskusji  z podsumowaniem

Grupa A

Przy podsumowaniu prowadzący pokazuje infografikę Pomóżmy pszczołom oraz W trosce o pszczoły i na jej przykładzie podsumowuje temat.

Grupa B

Przy podsumowaniu prowadzący pokazuje infografikę Jak mądrze dokarmiać ptaki
i na jej przykładzie podsumowuje  temat (dodatkowo można poruszyć temat dodatkowych schronień w postaci budek lęgowych i skrzynek oraz rolę wolnożyjących kotów w ograniczaniu bioróżnorodności).

Grupa C

Przy podsumowaniu prowadzący pokazuje infografikę Jeż i na jej przykładzie podsumowuje  temat podkreślając jak silny wpływ na występowanie małych ssaków ma zachowanie ich schronień i noclegowisk.

III. Podsumowanie (10 minut)

Prowadzący dziękuje za aktywność.  W nawiązaniu do pracy w grupach podkreślają  jak ważna jest bioróżnorodności i jak duży wpływ na nią mamy.

Na zakończenie prezentuje możliwości obserwacji zwierząt, gdy nie możemy wyjść z domu:

Leśny budzik 

Dzicy mieszkańcy lasu 

10 faktów o… 

Żubry online

Rybołowy online

Bocian czarny online

Bielik Online

Możemy zaproponować rozwiązanie quizów:

Co wiesz o… płazach

Co wiesz o… ssakach

Osoba prowadząca zachęca do wychodzenia w teren i podajemy adres do kontaktu, prosi o przesyłanie najładniejszych zdjęć z obserwacji, możemy zaproponować umieszczenia zdjęć na stronie internetowej nadleśnictwa lub na profilach społecznościowych. Zaleca się stosowanie systemu rejestracyjnego na zajęcia ze zbieraniem adresów mailowych i wysyłanie pełnego pakietu materiałów z zajęć na skrzynkę mailową.

Źródła

Chrzanowski T. (red.), ABC edukacji leśnej, DGLP, Warszawa 2007.

Fabijański P., Jak obserwować dzikie zwierzęta w lesie, CILP, Warszawa 2013.

Fabijański P., Moje spotkania ze zwierzętami, CILP, Warszawa 2014.

Fabijański P., Kalendarz leśnej przyrody, CILP, Warszawa 2016.

Kłosowscy G. i T., Poradnik leśnej fotografii, CILP, Warszawa 2011.

Anderwald D., Drapole w Lasach Państwowych, CILP, Warszawa, 2013.

Materiały pomocnicze

1)    Infografiki (do pobrania ze strony www.lasy.gov.pl/informacje/infografiki)

        a)    Wycieczka do lasu

        b)   Kleszcze cechy charakterystyczne

        c)    Kto spotyka w lesie…

        d)   Co grzebie w glebie

        e)    Czarno na białym

        f)     Pomóżmy pszczołom

        h)   Jak mądrze dokarmiać ptaki

        i)     Skrzynki lęgowe

        j)     Jeż

2)    Filmy do wykorzystania:

        a)    Jak robić dobre zdjęcia przyrody

        b)   Jak robić budki lęgowe

        c)    Gdzie i dlaczego migrują ptaki

        d)   Po co dziki w lesie

Załącznik 1. 10 zielonych zasad obserwatora zwierząt

10 zielonych zasad obserwatora zwierząt

1. Dobrze się przygotuj do wyprawy zadbaj o swój komfort.

W tym punkcie omawiamy podstawowe zasady przygotowania do wyprawy w teren takie jak: zaopatrzenie się w mapy, sprawdzenie pogody, zapisanie numerów alarmowych, naładowanie telefonu. Seniorom powinniśmy przypomnieć o zadbaniu o swój komfort termiczny (nieprzemakalne buty, kurtki od wiatru i deszczu) oraz o zabraniu chociaż niewielkiej apteczki pierwszej pomocy z  kocem termicznym, termosu z herbatą i kanapką oraz lekarstw, jeśli ktoś przyjmuje je na stałe. Przekazujemy infografikę Wycieczka do lasu.

2. Zabezpiecz się przed insektami i kleszczami.

W tym punkcie przypominamy, że przykre ukąszenia i opędzanie się od natrętnych owadów mogą zepsuć każdy pobyt w lesie, dlatego warto zabrać repelenty, moskitiery (np. wykonane ze starych firanek) oraz nakrycie głowy. Omawiamy też profilaktykę kleszczową. Można posłużyć się infografiką Kleszcze cechy charakterystyczne.

3. Wybierz odpowiedni czas.

W tym punkcie omawiamy w jakich porach dnia oraz porach roku najłatwiej obserwować poszczególne grupy zwierząt, np. wiosenne i jesienne przeloty, południowe rójki owadów, poranne żerowanie zwierzyny płowej itp.

4. Zachowaj spokój i ciszę , wykaż się cierpliwością.

W tym punkcie omawiamy zasady zachowania, podkreślamy, że obserwacje nie mogą powodować płoszenia zwierząt. A jeśli już spotkamy „dużego zwierza”, to jak powinniśmy się zachować – omówienie na podstawie infografiki Kto spotyka w lesie…

5. Bądź niewidoczny.

W tym punkcie omawiamy zasady odpowiedniego stroju (stonowane kolory!) oraz wybór miejsca do obserwacji.

6. Bądź  uważny, patrz w niebo i pod stopy.

W tym punkcie zwracamy uwagę na różne grupy zwierząt i ich środowiska życia. Zachęcamy w ten sposób seniorów do wyboru takiego rodzaju obserwacji, który będzie zgodny z ich kondycją fizyczną i możliwościami poznawczymi oraz dostępnym środowiskiem. Prezentujemy infografikę Co grzebie w glebie.

7. Wytęż zmysły.

W tym punkcie zachęcamy do obserwacji przyrody zmysłami: słuchem, węchem i dotykiem. Podajemy przykłady owadów wydzielających intensywny zapach, np. pluskwiaki czy oleice, proponujemy powąchanie odchodów zająca czy poszukanie wylinek gadów. A przede wszystkim zalecamy wsłuchiwanie się w odgłosy przyrody, rozpoznawanie charakterystycznych ptasich treli. Prezentujemy kilka charakterystycznych głosów, np. klengor żurawia, głos kruka, sójki, dzięcioła czarnego, puszczyka czy szczekanie sarny.

https://czaswlas.pl/odglosy-lasu/

8. Poznaj zwyczaje i zachowanie zwierząt.

W tym punkcie podkreślamy jak istotna jest znajomość trybu życia, sposobu odżywiania, zachowania, zwyczajów migracyjnych zwierząt. Taka wiedza ułatwia planowanie obserwacji, zapobiega płoszeniu i narażaniu się na niebezpieczeństwo.

Na przykładzie infografiki Czarno na białym wyjaśniamy jak bardzo mogą się różnić zwyczaje gatunków na pozór podobnych i blisko spokrewnionych.

9. Zostań tropicielem.

W tym punkcie pokazujemy alternatywne możliwości obserwacji zwierząt, zwracamy uwagę na tropy, ślady żerowania (możemy pokazać do kamery szyszki ze śladami żerowania dzięcioła i wiewiórki, orzechy laskowe ze śladami żerowania myszy i wiewiórki, żery łosia czy jelenia, wysuszone próbki odchodów, fragmenty sierści czy żery owadów). Można również pokazać to samo na zdjęciach, lecz oddziaływanie będzie wtedy słabsze. Warto zachęcić też do samodzielnego szukania śladów i tropów. Zachęcamy do korzystania z kluczy, np: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/dla-dzieci-i-mlodziezy/czyj-to-trop.

10. Zadbaj o ekwipunek.

W tym punkcie omawiamy najprostszy sprzęt pomocny w obserwacjach. Zachęcamy do używania prostych lornetek, lup, pojemników do obserwacji owadów, do robienia zdjęć oraz prowadzenia dzienników obserwacji. Prowadzący pokazuje przykładowy sprzęt do kamery. Zachęca do robienia zdjęć i notatek, aby zatrzymywać pozytywne wspomnienia.

Skip to content