Autor: admin

Wybory

22 lutego 2022

Witold Ciechanowicz, Nadleśnictwo Gdańsk Odbiorcy: szkoła ponadpodstawowa także: rodziny, dorośli, uczniowie starszych klas szkół podstawowych Opis scenariusza Scenariusz dotyczy naszych wyborów jako konsumentów. Codziennie dokonujemy…

Sonia Gogulla Tytuł scenariusza/ temat lekcji: Obserwować, czy działać? Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie. Klasy: III–IV. Krótki opis scenariusza: Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają filary zrównoważonego rozwoju…

Julia Godorowska Tytuł scenariusza/ temat lekcji: Zrównoważona gospodarka leśna Przedmiot: Geografia. Klasy: I, II Krótki opis scenariusza: Podczas lekcji uczniowie i uczennice, pracując w parach i w grupach, zastanowią…

Michał Szczepanik Tytuł scenariusza/ temat lekcji: Lasy w obliczu zmian klimatu. Przedmiot: Geografia. Klasy: Zakres podstawowy – klasa II. Zakres rozszerzony – klasa IV. Krótki opis…

Skip to content