„Leśna szkoła z klimatem” to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Lasów Państwowych, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu.

Lasy Państwowe prowadzą edukację przyrodniczo-leśną bez mała we wszystkich swoich jednostkach.

Edukacja leśna ma na celu upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i trwale zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu oraz budowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników. Działalność edukacyjna prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę edukacyjną, z wykorzystaniem zróżnicowanej infrastruktury edukacyjnej.

Scenariusze zajęć dla przedszkoli i szkół podstawowych

Skip to content